Somatic Experiencing Foreningen Sverige

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing (SE) är en terapimetod för att lösa upp efterverkningar av trauma. Genom SE kan fysiska spänningar och låsta reaktioner lösas upp. Föreningens syfte är bl a att sprida kunskap om terapimetoden i Sverige.