Somatic Experiencing Foreningen Sverige

Somatic Experiencing (SE) är en terapimetod för att lösa upp efterverkningar av trauma. Exempel på efterverkningar är fysiska spänningar och låsta reaktioner.