Somatic Experiencing Foreningen Sverige

Somatic Experiencing (SE) är en terapimetod för att lösa upp efterverkningar av trauma. Exempel på efterverkningar är fysiska spänningar och låsta reaktioner.

Aktuellt

Kommande workshops och utbildningar

SE-terapeuter

Terapeuter som utövar SE i Sverige

Terapimetoden

Information om Somatic Experiencing