Somatic Experiencing Foreningen Sverige

Kommande workshops

11-13 oktober: Getting to the Core of Sexuality Trauma

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing (SE) är en terapimetod för att lösa upp efterverkningar av trauma. Genom SE kan fysiska spänningar och låsta reaktioner lösas upp. Föreningens syfte är bl a att sprida kunskap om terapimetoden i Sverige.