Föreningen

Föreningens syfte

SE-föreningen i Sverige är en intresseförening (org.nr. 802472-6161) som bildades 2013.

Föreningens syfte är att bl.a. att sprida kunskap om Somatic Experiencing i Sverige samt att tillhandahålla information om var du kan hitta SE-terapeuter.

Medlemmar

Föreningen finns till för professionella som är Somatic Experiencing® Practioners (SEP) samt för studerande som fullgjort Intermediate II i utbildningen.

Som medlem godkänner man våra stadgar och etiska riktlinjer

Styrelsen 

Ordförande: Helena Kahn, he.kahn@gmail.com
Sekreterare: Cristina Jönsson, cristina.m.jonsson@gmail.com
Kassör: Lena Stål, lena.stal@gmail.com
Ledamot: Arpita Swich, arpita@arpita.se
Ledamot: Ewa Brattberg, ewame@live.se
Ledamot: Nils Eirberg, nils@senterak.se
Suppleant: Emelie Albertsson, emelie.albertsson@aurona.se
Suppleant: Esther van de Wall, info@estar-se.com