Föreningen

Föreningens syfte

SE-föreningen i Sverige är en intresseförening (org.nr. 802472-6161) som bildades 2013.

Föreningens syfte är att bl.a. att sprida kunskap om Somatic Experiencing i Sverige samt att tillhandahålla information om var du kan hitta SE-terapeuter.

Medlemmar

Föreningen finns till för professionella som är Somatic Experiencing® Practioners (SEP) samt för studerande som fullgjort Intermediate II i utbildningen.

Som medlem godkänner man våra stadgar och etiska riktlinjer

Styrelsen 

Ordförande: Emelie Albertsson
Sekreterare: Lena Carlmark
Kassör: Lena Stål
Ledamot: Arpita Swich
Ledamot: Ewa Brattberg
Suppleant: Åsa Dalaryd
Suppleant: Ann-Sofie Sterio