Resurser

Forskning 

Somatic Experiencing ™ Research Coalition (SERC) är en internationell grupp bestående av forskare, Somatic Experiencing utövare och Somatic Experiencing lärare som arbetar för att stödja pågående forskning och publikationer som är relaterade till SE-modellen.

Brom D, Stokar Y, Lawi C, Nuriel-Porat V, Ziv Y, Lerner K, Ross G (2017). "Somatic Experiencing for Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized Controlled Outcome Study"Journal of Traumatic Stress.

Andersen T, Lahav Y, Ellegaard H, Manniche C (2017). "A randomized controlled trial of brief Somatic Experiencing for chronic low back pain and comorbid post-traumatic stress disorder symptoms"European Journal of Psychotraumatology.

Artiklar 

Recension av Peter Levines "In an unspoken voice. How the body releases trauma and restores goodness" av Jan Beskow, professor emeritus i psykiatri. Från Läkartidningen 2011-11-15, nummer 46.

Nätverk & Systerföreningar