Välkommen till medlemsmöte

Datum: Lördag den 16 februari 2019
Tid: 11.00-16.00
Plats: Klubbrummet i Studentpalatset, Norrtullsgatan 2 i Stockholm

Program

11.00-12.00 Årsmötesförhandlingar

Vi ska bl a välja nya styrelseledamöter. Därför är det extra viktigt att du är med och säger vad du tycker.

Verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar skickas ut senast 25 januari.

13.00-16.00 Workshop med Lotta Kasche

”Om att använda sig av SE i gruppbehandling”

Lotta Kasche, Leg. psykolog och SEP berättar om sina mångåriga erfarenheter av att leda grupper för människor med utmattning, stress och smärtproblematik.

Hon har också arbetat med gruppbehandling av människor som blivit behandlade för cancer och handleder bl a sjukvårdspersonal som i sin tur arbetar med att leda grupper. Allt med utgångspunkt från Somatic Experiencing. Lotta kommer att dela med sig av sina erfarenheter, sitt upplägg, och demonstrera några av de övningar hon använder. Hon ger också exempel på vad man kan göra innan man startar en grupp för att få bra förutsättningar för sig själv och deltagarna. Hur kan man leda för att det ska bli tryggt att vara med i gruppen?

Vi kommer också hinna diskutera om det finns människor som kanske inte ska vara med i gruppbehandling.

Varm välkomna!

Styrelsen

 

Årsmöte i SE-föreningen Sverige 2019-02-16

Dagordning

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare, tillika rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsen ekonomiska berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Motioner
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Val av styrelse, suppleanter och revisorer
 • Övriga frågor som närvarande medlemmar vill anmäla till styrelsen för vidare behandling
 • Årsmötets avslutande